Писмо-покана за доброволно освобождаване на 2,439 дка. от земедлски имот в землището на с. Доброславци

 

Писмо-покана за доброволно освобождаване на 2,439 дка. от земедлски имот в землището на с. Доброславци.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА