Преустройство на приемно-предавателна станция № 1135, върху покрива на сграда в ПИ № 00357.5360.955.1, гр. София, район "Нови Искър", обл. София-град, кв. Кумарица, ул. "Хаджи Димитър" № 26, бл. 1, вх. А

 

Преустройство на приемно-предавателна станция № 1135, върху покрива на сграда в ПИ № 00357.5360.955.1, гр. София, район "Нови Искър", обл. София-град, кв. Кумарица, ул. "Хаджи Димитър" № 26, бл. 1, вх. А - документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА