Сигнал за замърсяване на река Искър в района на квартал Курило

 

На 26 януари 2020 г. е постъпил сигнал на номер 112 за замърсяване на река Искър в района на моста в квартал Курило, град Нови Искър с нефтопродукти. В същия ден (неделя 26.01.2020 г.) е извършена проверка от РИОСВ съвместно с Дирекция Аварийна помощ и превенция към Столична община, полицията и представител на район „Нови Искър“, която е установила наличието на замърсен участък в близост до мостовото съоръжение. Взети са проби от водата, на които е бил извършен експресен анализ, потвърждаващ наличието на нефтопродукти във водата. В хода на проверката е установено и наличието на тръба, от която изтичат води с евентуалното наличие на нефтопродукти в нея. От водите е взета проба, резултатът от която ще бъде готов до два работни дни и ще покаже дали има наличие на нефтопродукти във водите, изтичащи от заустената в реката тръба.  

Днес (27.01.2020 г. понеделник), при повторно извършена проверка от РИОСВ и район „Нови Искър“ са съставени два констативни протокола на фирма „ГИД Инженеринг“ ООД. Първият констативен протокол е с предписание в срок до 10 февруари да се преустанови заустване на отпадъчни води от гофрирана тръба, а вторият е с предписание до 27 февруари фирмата да предприеме действия за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. РИОСВ и район „Нови Искър“ ще извършат последваща проверка за изпълнението на предписанието.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА