На 10.02.2020г. (понеделник) в 09:00ч. ще се извърши разпределение на местата за продажба на мартеници и цветя на открито между търговците, подали до момента заявления за извършване на такъв вид дейност

 

На 10.02.2020г. (понеделник) в 09:00ч. ще се извърши разпределение на местата за продажба на мартеници и цветя на открито между търговците, подали до момента заявления за извършване на такъв вид дейност.

Процедурата ще се проведе в заседателната зала на XXXI - медицински център на адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 121, ет. 2

Избора ще става по реда на подадени заявления.

Разрешения за търговия на открито се издават въз основа на заявление (по образец), подадено до кмета на района. 

Към заявлението търговецът може да приложи копия от:

- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;
- други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост може да се изтегли от ТУК.

Лице за контакт: Светла Любомирова, тел.: 02/ 991 73 53

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА