Заповед на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали за землището на с. Кътина 2020 г.

 

Заповед на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали за землището на с. Кътина 2020 г. - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА