Заповед на кмета на район "Нови Искър" за ограничаване на достъпа на всички общински сгради и помещения, в които не се извършват административни услуги на територията на район "Нови Искър"

 

Заповед на кмета на район "Нови Искър" за ограничаване на достъпа на всички общински сгради и помещения, в които не се извършват административни услуги на територията на район "Нови Искър"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА