Заповед за прекратяване дейността на пенсионерски клубове до второ нареждане - № РНИ20-РД09-144/13.03.2020 г.

 

Пълният текст на З А П О В Е Д № РНИ20-РД09-144/13.03.2020 г. може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА