Забранява се организирането на пазари за животни и продукти от тях на открито на територията на район „Нови Искър“ до второ нареждане

 

Пълният текст на Заповед № РНИ20-РД09-143/13.03.2020 г. може да се види - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА