|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед - Преустановява се събирането в пенсионерски клубове и клубове на инвалида на територията на район "Нови Искър"

 

Пълният текст на Заповед № РНИ20-РД09-144/13.03.2020 г. може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА