|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Администрацията на район „Нови Искър“ продължава да работи!

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

 

Администрацията на район „Нови Искър“ продължава да работи!

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Уведомяваме Ви, че за неопределен срок се преустановява приемното време от отделите на администрацията на район "Нови Искър".

 

Административното обслужване на граждани не се преустановява, като се осъществява на партерен етаж от Фронт-офис:Деловодство /срещу Аптеката/ - всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Моля, при посещението на място в районната администрация:

!!! Използвайте предпазни маски и ръкавици;

!!! Спазвайте дистанция на разстояние от 1 метър от други граждани, когато изчаквате да бъдете обслужени от служителите от фронт-офиса.

 

За въпроси и справки може да получите информация на телефони 02/991 62 46 и 02 /991 72 30.

 

Документи и заявления за услуги на гражданите и юридически лица по електронен път могат да се подават чрез следните канали:

Система за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/Account/Register

Подаване на електронно подписани документи чрез сайта на СО - https://svc.sofia.bg/

Контактен център на Столична община - https://call.sofia.bg/

Електронни услуги - https://usl.sofia.bg/ePortal/

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА