|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и обявеното от НС извънредно положение, Ви информираме, че към настоящият момент е актуална и действа на територията на цялата страна заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Съгласно т.I.1 от същата са преустановени посещенията в:

- Увеселителни и игрални зали

- Дискотеки

- Барове

- Ресторанти

- Заведения за бързо обслужване

- Питейни заведения

- Кафе-сладкарници

- Големи търговски центрове – тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователни офиси, хранителните магазини и аптеките в тях.

-

Доставките до адрес извършвани от ресторанти и заведения за бързо обслужване следва да се осъществяват при стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

 

Търговските обекти, към настоящия момент, които не попадат в нито една от горецитираните категории могат да функционират при строго спазнане на санитарно-хигиенните изисквания.

 

Предвид динамично променящата се обстановка е възможно мерките да бъдат изменени съобразно новонастъпила необходимост.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА