|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Временно - до второ нареждане, се преустановява приема на документи по програма „LIFE“

 

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България и получено писмо от Столична община за въвеждане на мерки с цел ограничаване на коронавирус КОВИД-19 Ви уведомяваме, че временно се преустановява приема на документи за кандидатстване за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на Столична община по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

За район „Нови Искър“ това са селата Кубратово, Негован, Световрачене и Чепинци.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА