|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Ограничава се достъпа до спортни и детски площадки на територията на района

 

#ЗаедноЩеСеСправим

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с решение на Народносто събрание извънредно пложение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб се ПРЕУСТАНОВЯВА:

Достъп до спортни обекти, общинска собственост – зали, стадиони, спортни съоръжения и площадки, както и прилежащите към тях търговски обекти;

Спортна дейност и работа с деца и ученици;

Провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни;

Всички групови форми на дейности и работа с деца и ученици извън системата на училищното и предучилищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА