|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Временно - до второ нареждане се преустановява приема на Заявления за намерение за присъединяване към газопреносната мрежа

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Временно - до второ нареждане се преустановява приема на Заявления за намерение за присъединяване към газопреносната мрежа.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА