Временно - до второ нареждане се преустановява приема на Заявления за намерение за присъединяване към газопреносната мрежа.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Временно - до второ нареждане се преустановява приема на Заявления за намерение за присъединяване към газопреносната мрежа.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА