Временно се преустановява дейността на мобилния пункт за зареждане на електронни карти за градски транспорт

 

Уважаеми съграждани, 

Във връзка с епидемиологичната обстановка и въведените мерки за справяне с извънредната ситуация, се налага "Център за градска мобилност" временно да прекрати дейността на мобилния пункт за зареждане на електронни карти за градски транспорт.  


Център за градска мобилност - Столична община

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА