|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед РД-01-168/30.03.2020 на Министъра на здравеопазването - за задължително носене на маски на обществени места

 

Заповед РД-01-168/30.03.2020 на Министъра на здравеопазването - за задължително носене на маски на обществени места - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА