Топла храна за 100 социално слаби жители на район "Нови Искър" по домовете

 

Топла храна за 100 социално слаби жители на район "Нови Искър" се доставя лично по домовете на хората по проект „Осигуряване на топъл обяд в район „Нови Искър“, който се реализира без прекъсване от 2018 година.

Над 90% от хората, включени в проект „Осигуряване на топъл обяд в район „Нови Искър“, попадат в рисковата група особено застрашени от COVID 19 хора. Това прави доставянето на храната до домовете им изключително важно.

Както приготвянето на храната, така и всички доставки се изпълняват при стриктни мерки за хигиена и безопасност. Екипът по доставките, се състои от служител на фирмата, приготвяща храната и служител на районната администрация. Осигурени са лични средства за безопасност - ръкавици и маски и се следват всички процедури по дезинфекция.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА