|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Препоръки за преустановяване работата на вендинг автоматите на територията на район "Нови Искър"

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВЕНДИНГ АВТОМАТИ

РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка и въведеното извънредно положение, с цел недопускане разпространението на COVID-19, както и във връзка с препоръки на Директора на Столична регионална здравна инспекция, препоръчваме да преустановите функционирането на разположените на открито вендинг автомати за продажба на напитки и храни с оглед гарантиране безопасността на ползвателите им.

По отношение на вендинг автоматите, разположени в закрити помещения, препоръчваме да поставите указания върху същите за спазване на физическа дистанция (разстояние минимум 1,5 – 2 метра между гражданите), както и да извършвате регулярно дезинфекционни мероприятия върху всички повърхности на автомата, които са в пряк контакт с открити части на тялото.

Разчитаме на Вашата отговорност с цел защита живота и здравето на гражданите!

 

 

С уважение,

 

СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА