Ще се извърши обработка срещу кърлежи и гризачи на общински зелени площи

 

На 15.04.2020г. ще се извърши обработка срещу кърлежи и гризачи на общински зелени площи, градини и междублокови пространства на територията на район „Нови Искър“.

Обработката ще се извърши с начален час 8:30 часа, при благоприятни метеорологични условия.

За предпазване на пчелните семейства, молим всички собственици да затворят пчелните си кошери в посочения за обработка ден.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА