На 13.04.2020г. „Софийска вода“ АД планира да започне изпълнението на обект „Подмяна на водопровод по ул. „Ливадски път“ от ул. „Мальовица“ до връзка със съществуващ PE водопровод при ул. „Ливадски път“ №38 ...

 

На 13.04.2020г. „Софийска вода“ АД планира да започне изпълнението на обект „Подмяна на водопровод по ул. „Ливадски път“ от ул. „Мальовица“ до връзка със съществуващ PE водопровод при ул. „Ливадски път“ №38, ф90 PE – 125м, подмяна на водопровод по ул. „Ливадски път“  от ул. „Стара планина“ до връзка със съществуващ PE водопровод по ул. „Свежест“ №16, ф90 PE -225м, подмяна на водопровод по ул. „Добър Миле“ от водопровод по ул. „Ливадски път“ до адм. адрес на ул. „Добър Миле“ №6, ф 90 PE– 125м, подмяна на водопровод по ул. „Мальовица“ от ул. „Ливадски път“ до ул. „Надежда“, ф90 PE  - 80м, подмяна на водопровод по ул. „Вихрен“ от ул. Ливадски път“ до ул. „Теменуга“, ф90 PE  - 130м, подмяна на водопровод по ул. „Теменуга“ от ул. „Ливaдски път“ до адм. адрес на ул. „Теменуга“ №1, ф90 PE  - 175м и подмяна на водопровод по ул. „Градина“ от ул. „Теменуга“ до ул. „Стара планина“, ф90 PE  - 125м, кв. Курило, гр. Нови Искър, СО – район „Нови Искър“.

Проектът предвижда подмяна на 985м амортизирани водопроводни тръби. Чрез реализацията му ще се подобри качеството на предоставяната на живеещите на територията водоснабдителна услуга.

Изпълнението на строителните работи може да причини някои временни неудобства на живеещите в района, като затруднено движение и паркиране по споменатите улици.

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ - СО

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА