|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020 г. на МЗ за носене на маски на обществени места

 

Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020 г. на МЗ за носене на маски на обществени места - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА