|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед РНИ20-РД09-162/14.04.2020 на кмета на район "Нови Искър"

 

Заповед РНИ20-РД09-162/14.04.2020 на кмета на район "Нови Искър" - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА