|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед РНИ20-РД09-163/14.04.2020 на кмета на район "Нови Искър" за промяна провеждането на заседанията по РЕСУТ до края на извънредното положение

 

Заповед РНИ20-РД09-163/14.04.2020 на кмета на район "Нови Искър" за промяна провеждането на заседанията по РЕСУТ до края на извънредното положение - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА