Район „Нови Искър“ набира кандидате за получаване на Топъл обяд до дома на потребителя по програма „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ за периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2010 г.

 

О Б Я В А

 

Район „Нови Искър“ набира кандидате за получаване на Топъл обяд до дома на потребителя по програма „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ за периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г.

 

Целта на програмата е да се подпомогнат уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация в условията на извънредна ситуация, заради ограничаване разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

 

Помощ по тази социална програма ще могат до получат хора, попадащи в следните три групи:

 

1. Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

2. Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната;

3. Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

 

Всички желаещи лица да бъдат включени в програмата, също така трябва да имат адресна регистрация на територията на район „Нови Искър“ и да заявят това на телефон 02/ 936 11 14 /не е нужно подаване на заявление/.

 

Програмата предвижда при желание на потребителя и оказване на съпътстваща подкрепа, изразяваща се в: снабдяване с необходими лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с лични средства на заявителя.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА