|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед № РНИ20-РД09-173 от 03.05.2020 за разрешение посещение паркове и градини на територията на р-н Нови Искър

 

Заповед № РНИ20-РД09-173 от 03.05.2020 за разрешение посещение паркове и градини на територията на р-н Нови Искър - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА