Подновява се приема на документи за кандидатстване за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на селата Кубратово, Чепинци, Негован и Световрачене

 

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че се подновява приема на документи за кандидатстване за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на с. Кубратово, с. Чепинци, с. Негован и с. Световрачене, в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“-LIFE17 IPE/BG/000012-LIFE12-LIFE IP CLEAN AIR, считано от 04.05.2020г.

Крайният срок за кандидатстване за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата се удължава до 15.05.2020г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА