Ремонт жп прелез спирка Кумарица

 

Схема обходен път - тук.

Писмо до район "Нови Искър" - тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА