Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения - място на водовземане ПИ с ИД 44224.5806.105, с. Локорско, ул. "Димитър Тошков" 32, район "Нови Искър" - СО

 

Откриване на процедура  за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения - място на водовземане ПИ с ИД 44224.5806.105, с. Локорско, ул. "Димитър Тошков" 32, район "Нови Искър" - СО - тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА