Подновява се приема на Заявления за намерение за присъединяване към газопреносната мрежа

 

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че се подновява приема на Заявления за намерение за присъединяване към газопреносната мрежа. Краен срок за подаване – 31.05.2020 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА