|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед на Кмета на р-н Нови Искър относно провеждане на обществени обсъждания

 

Заповед  на Кмета на р-н Нови Искър относно  провеждане на обществени обсъждания - тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА