Добив на строителни материали-пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище "Кариерни материали-4", землище кв. Гниляне, район "Нови Искър"

 

Добив на строителни материали-пясък и чакъл, годни за добавъчен материал за бетони от находище "Кариерни материали-4", землище кв. Гниляне, район "Нови Искър" - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА