КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ПРОГРАМА LIFE

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

ПО ПРОГРАМА LIFE

 

Столична община обявява класирането от първия етап на кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз - LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

 

Кандидати, които са подали документи за участие по първия етап на кампанията, но не са класирани в списъка за 2020 г., са одобрени за получаване на заявения отоплителен уред в следващия етап за 2021 г.

 

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 02.07.2020 г.), представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

 

Техническата схема може да се подава, както следва:

 

 

Район „Нови Искър“

За с. Кубратово, с. Световрачене, с. Негован, с. Чепинци: всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на адреса на районната администрация гр. Нови Искър, бул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на районната администрация).

 

Списък с класираните кандидати за Район „Нови Искър“ за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата – Пилотна фаза – 2020 г.

 

Списък с класираните кандидати за Район „Нови Искър“ за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата за 2021 г. (резервен списък към Пилотната фаза – 2020 г.)

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА