„ЧЕЗ Разпределение България“ АД планира да извърши от 08.06.2020г. аварийно – възстановителни ремонти на електроразпределителната мрежа

 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД  планира да извърши от 08.06.2020г.  аварийно – възстановителни ремонти на електроразпределителната мрежа:

-          гр. Нови Искър, кв. Гниляне по улици „Латинка“ и „Христо Ботев“;

 

-          гр. Нови Искър, кв. Кумарица по улици „Иван Фелдшера“ , „Хаджи Димитър“ и  „Светлина“ до улица "Вировете";

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА