Списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2020 година и Решение № 203 на СОС от 28.05.2020 г.

 

В изпълнение на чл. 7, т.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, представяме на Вашето внимание
списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2020 година и
Решение № 203 на СОС от 28.05.2020 г.

Списък обекти - ТУК.
Решение № 203 на СОС от 28.05.2020 г. - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА