|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед СОА20-РД09-2033 на Кмета на СО за задължително носене на маски на закрити места

 

Заповед СОА20-РД09-2033 на Кмета на СО за задължително носене на маски на закрити места - тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА