СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ЕТАП „ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ“ В ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

№ по ред

Заявление №

Име и Фамилия

1.

РНИ20-ГР94-611/30.06.2020 г.

Д.И.

2.

РНИ20-ГР94-612/01.07.2020 г.

М.А.

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

- Няма

 

Етап „Провеждане на събеседване“ ще се състои на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. в сградата на СО - район „Нови Искър“, ет. 3, Заседателна зала /№303/ при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА