Изместване на въздушни линии 20 кV, чрез окабеляване от ПИ 00357.5350.1166, кв. 105, кв. Курило, гр. Нови Искър

 

Изместване на въздушни линии 20 кV, чрез окабеляване от ПИ 00357.5350.1166, кв. 105, кв. Курило, гр. Нови Искър - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА