СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖ В ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖ В ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

 

 

 

№ по ред Заявление № Име и Фамилия Точки

1. РНИ20-ГР94-612/01.07.2020 г. М.А. 73 т.

2. РНИ20-ГР94-611/30.06.2020 г. Д. И. 72 т.

Списъкът на PDF може да се види - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА