Уведомително писмо от фирма "Индустриални суровини" ЕООД

 

В администрацията на район "Нови Искър" - Столична община е получено уведомително писмо от фирма "Индустриални суровини" ЕООД във връзка с подписан договор и последващи изпълнения по него. Всеки желаещ да се запознае с пълният текст на писмото, може да го направи тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА