Подмяна на уличен водопровод по ул. „Чавдар Войвода“ от ул. „Ливадски път“ до ул. „Искърско дефиле“, кв. Курило, район „Нови Искър“ – СО

 

През месец септември 2020г. „Софийска вода“ АД планира да започне изпълнението на строеж: „Подмяна на уличен водопровод по ул. „Чавдар Войвода“ от ул. „Ливадски път“ до ул. „Искърско дефиле“, кв. Курило, район „Нови Искър“ – СО.

Проектът предвижда подмяна на 520м амортизирани водопроводни тръби с нови ф90 ПЕВП, включително подмяна и присвързване на сградните водопроводни отклонения, попадащи в обхвата на реконструкцията.

Изпълнението на строитетелно - монтажните работи е възможно да причини временни неудобства за живущите и работещи в района, като затруднено движение и паркиране по споменатите улици.

След реализация на проекта ще се подобри качеството на водоснабдителната услуга за домакинствата попадащи в обхвата на проекта.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА