Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина 30м. в поземлен имот с идентификатор 11884.5964.239, местност "Прелозите", с. Войнеговци, район "Нови Искър, Столична община

 

Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина 30м. в поземлен имот с идентификатор 11884.5964.239, местност "Прелозите", с. Войнеговци, район "Нови Искър" - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА