Писмо от РИОСВ във връзка с извършване на проверка на площадка за дейности с отпадни суровини, която се стопанисва от фирма "Индустриални суровини" ООД

 

Официално писмо от РИОСВ във връзка с извършване на проверка на площадка за дейности с отпадни суровини, която се стопанисва от фирма "Индустриални суровини" ООД - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА