До 30 септември се подават декларации за количеството произведено зърно

 

До края на месеца земеделските стопани имат възможност да подадат в Областните дирекции „Земеделие“ по територия на дейност декларация за произведеното зърно от следните култури – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, тритикале, рапица, овес. Няма значение в коя ОД“Земеделие“ са регистрирани като земеделски стопани.

Декларация се подава от земеделските  стопани и за количеството произведено зърно от царевица за зърно,черен маслодаен слънчоглед, соя и оризова арпа в срок, но в срок до  30 ноември.

Цитираните по-горе декларации се подават:

  • на хартиен носител;
  • по електронен път, съгласно изискванията на закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Когато лицето произвежда и/или съхранява зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено и/или налично във всяка една от тях.

Декларацията може да се свали от тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА