Набиране на преброители

 

До 30 октомври 2020 г. е срокът, в който можете да подадете заявление по образец в деловодството на район „Нови Искър“, ако желаете да бъдете наети за Преброител на територията на района за предстоящото през м. януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд в България.

 

Кандидатите трябва:

- Да са пълнолетни лица;

- Да имат средно образование;

- Да са комуникативни и отговорни;

За Преброители са подходящи още хора със занятие във финансовата, социалната, образователната и икономическата сфера, с технически познания, заети в администрация, както и студенти.

Всички преброители ще преминат специално обучение, преди стартирането на обхода.

 

Посещението на домакинствата от преброителите ще се извърши от 8:00 часа на 1 февруари 2021 г. до 20:00 часа на 15 февруари 2021 година.

Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8:00 часа сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища.

Всички преброители ще подпишат декларация за опазване на статистическа тайна за получената от тях информация.

Заплащането ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради

 

Образец на документи за кандидатстване може да получите на място в деловодството на район „Нови Искър“, в кметствата на населените места, както и да изтеглите от сайта на администрацията: www.novi-iskar.bg, в Раздел Преброяване 2021 или сайта на НСИ.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА