|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

заповед РНИ20-РД09-362 от 22.10.2020 на Кмета на район Нови Искър

 

заповед РНИ20-РД09-362 от 22.10.2020 на Кмета на район Нови Искър- ТУК

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА