Над един тон капачки бяха събрани в Нови Искър

 

1 тон 280 кг. и 120 гр. капачки бяха събрани в Нови Искър и предадени в кампанията "Капачки за бъдеще".

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА