Район "Нови Искър" изпрати искане до АПИ за осигуряване на обходни маршрути заради тежкия трафик

 

Писмо с искане за осигуряване на обходни/алтернативни маршрути извън град Нови Искър бе изпратено от район "Нови Искър" до Агенция "Пътна инфраструктура" във връзка с тежкия трафик. С текста на писмото може да се запознаете - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА