Заповед СОА20-РД09-2741/30.10.2020 г. на Кмета на СО за осъществяване на контрол по изпълнението на Наредба 6/07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се ползва за битово отопление

 

Заповед СОА20-РД09-2741/30.10.2020 г. на Кмета на СО за осъществяване на контрол по изпълнението на Наредба 6/07.10.2019 г. за изискванията и контрола
върху дървесината, която се ползва за битово отопление. Документът може да се види - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА