170 социално слаби хора от район "Нови Искър" ще продължат да получават топла храна до края на 2020 година

 

Тази възможност се предоставя след като район "Нови Искър" кандидатства с нов проект "Целево подпомагане с топъл обяд в СО - район „Нови Искър“ и сключи договор с Агенцията за социално подпомагене за предоставяне на топъл обяд до дома на жители от района.

Проектът се финансира със средства от държавния бюджет и се изпълнява до 31. октомври 2020 г. След този период районната администрация договори нови условия по удължаване на срока на проекта до края на календарната 2020 година /31.12.2020 г./.

Целта на проекта е чрез приготвяне и доставка на храна под формата на топъл обяд да се подпомогнат крайно нуждаещите се, най-уязвими групи хора, които поради различни причини са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Към момента се доставя топла храна до домовете на 170 лица, включваща - супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Приготвената храна е индивидуално опаковане в съдове за еднократна употреба и се доставя да домовете на всички нуждаещи се при спазване на всички нармативни санитарно-хигиенни изисквания и изисквания във връзка с въведените противоепидемични мерки.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА